biuro rachunkowe doner
USŁUGI

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie prac biurowo-księgowych dla małych i średnich przedsiębiorstw - osób fizycznych oraz prawnych:

- Prowadzenie ksiąg rachunkowych:
(opracowanie zakładowego planu kont; bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych; sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT); prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji; sporządzanie bilansów, rachunków wyników; okresowe opracowanie sprawozdań dla GUS; przygotowywanie niezbędnych zestawień, pomocnych w zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady Nadzorczej itp.)

- Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów:
(bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych; sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT); prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji oraz ewidencji wyposażenia; sporządzanie rozliczeń rocznych).

- Ewidencja przychodów:
(miesięczne naliczanie ryczałtu (PPE); bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku (VAT); sporządzanie rozliczeń rocznych).

- Karta podatkowa

- Obsługa kadrowa:
(sporządzanie dokumentów, dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy; prowadzenie akt osobowych pracownika; prowadzenie całości spraw związanych z kalendarzami pracowników (urlopy wypoczynkowe, chorobowe, urlopy macierzyńskie, ewidencja urlopów i inne); sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji, dotyczącej przebiegu zatrudnienia; sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy. obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych; obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS).

- Obsługa płacowa:
(sporządzanie list płac i pasków wynagrodzeń; sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji
rozliczeniowych DRA, imiennych raportów miesięcznych; sporządzanie druków ZUS RMUA; sporządzanie
deklaracji podatku od osób fizycznych (PIT-4) sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11, PIT-40)
sporządzanie rocznego obliczenia podatku ( PIT-4R); przekazywanie dokumentów drogą elektroniczną).

- Dodatkowe usługi według potrzeb klienta


Zachęcamy do zapoznania się z naszym cennikiem ->
Cennik usług księgowych DONER 2021
Przydatne linki

I Urzad skarbowy

II Urzad skarbowy

Państwowa Inspekcja Pracy

Ministerstwo Finansów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Urząd Statystyczny

Państwowy Inspektorat Osób Niepełnosprawnych

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

Urząd Skarbowy w Kłobucku
KONTAKT
Biuro Rachunkowe DONER
42-280 Częstochowa
ul. Orzechowa 14A (Gnaszyn)

tel: ☎ 501 698 339
tel: ☎ 507 162 430
e-mail: biuro@doner.com.pl