Karta podatkowa

Mężczyzna w garniturzeKarta podatkowa została stworzona dla najmniejszych podatników i jest najprostszą formą opodatkowania. Prowadzący działalność nie jest zobligowany do prowadzenia rejestrów, a płacony przez niego podatek nie zależy od wysokości dochodów, a jest ustalany przez naczelnika urzędu skarbowego.

Oferujemy pomoc w kwestii zasad obowiązujących podatników oraz informujemy o prawidłowych formach prowadzenia działalności.

Podatnicy karty podatkowej zwolnieni są z wielu obowiązków fiskalnych związanych z funkcjonowaniem firmy, ale zobowiązani są do wystawiania dokumentów w postaci rachunków lub faktur, które świadczą o wykonaniu usługi, bądź sprzedaży towaru. Staramy się monitorować  poprawność prowadzenia działalności w oparciu o kartę podatkową.

 

Karta podatkowa Częstochowa

W przypadku karty podatkowej nie jest wymagane prowadzenie rozbudowanej księgowości ani szczegółowych ewidencji przychodów i kosztów. Dochód, który podatnik deklaruje, wyznacza się na podstawie sumy dochodów zawartych w karcie podatkowej. Zazwyczaj dotyczy to przychodów z umów cywilnoprawnych, zleceń, czy innych źródeł przychodów, które podlegają opodatkowaniu.

System oparty na karcie podatkowej eliminuje konieczność prowadzenia pełnej księgowości, składania rozbudowanych deklaracji podatkowych czy używania specjalistycznych programów księgowych. Procedury formalne są znacznie mniej złożone. Oprócz kart podatkowych zajmujemy się prowadzeniem bardziej skomplikowanych form księgowości oraz obsługa kadrową.

 

Dlaczego warto zlecić prowadzenie karty podatkowej?

Dochody osiągnięte w ramach karty podatkowej są opodatkowane podatkiem dochodowym, a jednocześnie podatnik zobowiązany jest do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. W przypadku karty podatkowej podatnik nie ma możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodu ani skorzystania z ulg podatkowych, które są dostępne dla przedsiębiorców korzystających z innych form opodatkowania.

Karta podatkowa ma ograniczenia co do limitu rocznych dochodów, po którego przekroczeniu podatnik jest zobowiązany do przejścia na inny, bardziej skomplikowany system opodatkowania. Podatnicy korzystający z karty podatkowej są zobowiązani do złożenia odpowiednich deklaracji podatkowych, w których deklarują swoje dochody i wykazują opłacane składki na ubezpieczenie społeczne. Dzięki współpracy z naszym biurem można uniknąć wielu błędów, które mogą spowodować nałożenie sankcji i kar finansowych.