Karta podatkowa

Mężczyzna w garniturzeKarta podatkowa została stworzona dla najmniejszych podatników i jest najprostszą formą opodatkowania. Prowadzący działalność nie jest zobligowany do prowadzenia rejestrów, a płacony przez niego podatek nie zależy od wysokości dochodów, a jest ustalany przez naczelnika urzędu skarbowego.

Oferujemy pomoc w kwestii zasad obowiązujących podatników oraz informujemy o prawidłowych formach prowadzenia działalności.

Podatnicy karty podatkowej zwolnieni są z wielu obowiązków fiskalnych związanych z funkcjonowaniem firmy, ale zobowiązani są do wystawiania dokumentów w postaci rachunków lub faktur, które świadczą o wykonaniu usługi, bądź sprzedaży towaru. Staramy się monitorować  poprawność prowadzenia działalności w oparciu o kartę podatkową.