Obsługa kadrowa

Posegregowane dokumenty i okularyZajmujemy się kompleksową obsługą kadrową przedsiębiorstwa. W ramach tego podejmujemy się:

  • sporządzania umów o pracę, umów cywilnoprawnych,
  • prowadzenie akt osobowych poszczególnych pracowników,
  • bieżące uzupełnianie dokumentacji pracowniczej,
  • prowadzenie dokumentacji związanej z urlopami i innymi sytuacjami absencji pracowniczej,
  • sporządzania pracownikom dokumentacji dotyczącej zatrudnienia,
  • sporządzania świadectw pracy,
  • pilnowanie terminowych dokumentacji pracowniczych,
  • prowadzenie dokumentacji ZUS,
  • obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS,
  • obsługa PRFON.   

Prowadzimy dokumentację związaną z obsługą kadrową firmy. Na bieżąco informujemy pracodawcę o wprowadzonych zmianach dotyczących polityki kadrowej. Sprawdzamy i kontrolujemy wszystkie zmiany związane z zatrudnianiem pracowników oraz funkcjonowaniem w firmie.