Obsługa płacowa

Liczenie na kalkulatorzeZajmujemy się obsługą płacową przedsiębiorstw. Oferujemy:

  • sporządzanie list płac wraz z informacją dla poszczególnych pracowników,
  • wystawianie rachunków dotyczących umów cywilnoprawnych,
  • wykonywanie i przesyłanie miesięcznych deklaracji i rozliczeń do ZUS,
  • sporządzanie druków ZUS RMUA dla pracowników,
  • sporządzanie comiesięcznych deklaracji PIT 4,
  • sporządzanie rocznych informacji podatkowych PIT 11, PIT 40,
  • wykonywanie rocznego zestawienia PIT 4R,
  • przekazywanie dokumentacji do Urzędów Skarbowych,
  • sporządzanie informacji o wynagrodzeniach dla pracowników.

Wszystkie dokumenty płacowe, jakie wykonujemy, są objęte klauzulą poufności. Nasi klienci mogą liczyć na szczególną dyskrecję w przypadku wynagrodzeń i spraw pracowniczych. Dbamy o rzetelne i dokładne wykonywanie obowiązków i terminowe przekazywanie informacji pracodawcy.