Podatkowe księgi przychodów i rozchodów – dokumentacja

Zakreślanie markerem

Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR) to jedna z najczęściej wybieranych form ewidencji dla małych firm. Jest to uproszczony sposób prowadzenia rachunkowości, dostosowany do specyfiki przedsiębiorstw o niewielkiej skali działalności.

Zajmujemy się prowadzeniem podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów:

  • prowadzimy bieżącą ewidencję dokumentów,
  • sprawdzamy dokumentację pod względem rachunkowym i podatkowym,
  • prowadzimy rejestry VAT oraz wysyłamy pliki JPK_VAT,
  • sporządzamy deklaracje i rozliczenia z zakresu podatku dochodowego PIT,
  • prowadzimy ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych oraz prawnych, dokonujemy comiesięcznych odpisów,
  • sporządzamy sprawozdania okresowe na życzenie klienta.

Zapisy w KPiR udostępniamy w formie wydruku z uwzględnieniem poszczególnych miesięcy. Doskonale nadają się do analizy kosztów i przychodów w firmie. Na każdym etapie przedsiębiorcy mogą sprawdzić, jak rozkładają się rozliczenia i podjąć decyzje o dalszym zarządzaniu majątkiem.

Dbamy o terminowe wykonanie dokumentacji oraz rzetelne jej uzupełnienie. Nasi klienci mogą skupić się na prowadzeniu działalności, wiedząc, że rozliczenia są w pewnych rękach.

 

Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów Częstochowa

Podstawową zasadą KPiR jest prowadzenie ewidencji finansowej na bieżąco. Każdy przychód i rozchód powinny być odnotowywane, co pozwala na utrzymanie aktualnej wiedzy na temat kondycji finansowej firmy. Dzięki temu przedsiębiorca ma pełną kontrolę nad własnymi finansami. W KPiR uwzględniane są podstawowe elementy ewidencji przychodów, kosztów, podatków czy amortyzacji. Wartości te są sumowane w określonych okresach czasu, co umożliwia skuteczną analizę finansową. 

 

Zleć prowadzenie KPiR profesjonalistom!

Przedsiębiorca prowadzący KPiR zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa podatkowego. Zgodność z obowiązującymi przepisami jest kluczowa, aby uniknąć ewentualnych sankcji i konsekwencji podatkowych. Właśnie dlatego warto zlecić prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów księgowym, którzy są dobrze zaznajomieni z aktualnymi przepisami i na bieżąco śledzą zmiany w ustawodawstwie. Systematyczna i dokładna ewidencja przekładają się na stabilność finansową przedsiębiorstwa i ułatwiają podejmowanie mądrych decyzji biznesowych.