Podatkowe księgi przychodów i rozchodów – dokumentacja

Zakreślanie markeremZajmujemy się prowadzeniem podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów:

  • prowadzimy bieżącą ewidencję dokumentów,
  • sprawdzamy dokumentację pod względem rachunkowym i podatkowym,
  • prowadzimy rejestry VAT oraz wysyłamy pliki JPK_VAT,
  • sporządzamy deklaracje i rozliczenia z zakresu podatku dochodowego PIT,
  • prowadzimy ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych oraz prawnych, dokonujemy comiesięcznych odpisów,
  • sporządzamy sprawozdania okresowe na życzenie klienta.

Zapisy w KPiR udostępniamy w formie wydruku z uwzględnieniem poszczególnych miesięcy. Doskonale nadają się do analizy kosztów i przychodów w firmie. Na każdym etapie przedsiębiorcy mogą sprawdzić, jak rozkładają się rozliczenia i podjąć decyzje o dalszym zarządzaniu majątkiem.
Dbamy o terminowe wykonanie dokumentacji oraz rzetelne jej uzupełnienie. Nasi klienci mogą skupić się na prowadzeniu działalności, wiedząc, że rozliczenia są w pewnych rękach.